Algemene Dierenkliniek Randstad

03-322 78 11 - Frans Beirenslaan 155, 2150 Borsbeek

Lymfeklierkanker

Wat is lymfeklierkanker?

Lymfeklierkanker (ook wel maligne lymfoma, lymfoma of lymfosarcoma genoemd) is een tumor van bepaalde cellen in ons bloed, de zogenaamde lymfocyten. Lymfocyten zitten overal in ons lichaam: in het bloed, in het beenmerg, in de organen, maar vooral in de lymfeklieren. Zij staan mee in voor onze immuniteit. Deze vorm van kanker kan zich, doordat de cellen overal in ons lichaam zitten, dan ook in allerlei vormen voorkomen. De meest voorkomende vorm bij de hond is de ‘multicentrische’ vorm, waarbij de tumor zich vooral manifesteert in de lymfeklieren en bij de kat zien we vooral de ‘gastrointestinale’ vorm, waarbij de tumor vooral het maagdarmstelsel aantast.

Hond

Voorkomen

Bij de hond tast deze tumor vooral de lymfeklieren aan. Het is een relatief veel voorkomende aandoening en lymfoma tast 13-24/100,000 honden aan per jaar. Bepaalde rassen zijn gevoeliger, zoals de Airdale terrier, Bassett, Boxer, Bulldog, Sint-bernard, Schotse Terrier en Bull Mastiff en komt vooral voor bij honden van middelbare leeftijd (gemiddeld 6-9 jaar). Er is geen gekende oorzaak.

Symptomen

De meeste dieren worden aangeboden omdat de eigenaar een zwelling (of zwellingen) heeft gevoeld: dit zijn dan vergrote lymfeklieren. Ze kunnen heel groot worden (soms zo groot als een sinaasappel). De meeste dieren hebben verder geen andere klachten, maar tot in 40% van de gevallen worden ook andere klachten zoals gewichtsverlies, futloosheid, koorts, hoesten of anorexie waargenomen.

Diagnose

Indien het vermoeden bestaat dat uw dier lymfeklierkanker heeft, raden wij af om op voorhand corticosteroïden toe te dienen: dit maskeert de symptomen en kan een definitieve diagnose heel sterk bemoeilijken! Om de diagnose te kunnen stellen, zal eerst een klinisch onderzoek plaatsvinden: hier zal meestal al een vermoedelijke diagnose gesteld worden. De diagnose zal bevestigd worden door weefselonderzoek: dit kan meestal door een punktie, maar soms is een bioptname (onder verdoving) nodig.
Een hoog-gradig lymfoom onder de microscoop
Verdere diagnostiek zal de behandeling niet veranderen, maar zal meer informatie opleveren ivm de gezondheidstoestand van uw dier, over de tumor zelf en over de prognose, zoals een bloed- en urineonderzoek, longfoto’s, echo van de buik.

Behandeling

Op dit moment is chemotherapie nog altijd de gouden standaard in de behandeling van multicentrisch lymfoma. Er zijn verschillende protocollen en tijdens een oriënterend gesprek met de dierenarts, zal met u alle voor- en nadelen en kosten besproken worden.

Prognose

Indien geen behandeling wordt ingesteld, is de gemiddelde overlevingstijd voor een hond met multicentrisch lymfoma 4-6 weken. Indien corticosteroïden worden gegeven 1-2 maanden. Met het chemoprotocol dat wij hanteren is de gemiddelde overlevingstijd 1 jaar en overleeft 25% 2 jaar. Dit zijn echter gemiddelden: er zijn een heleboel factoren die een rol spelen in de prognose!

Kat

Voorkomen

30-40% van alle tumoren bij de kat zijn een lymfoma. Bij katten kunnen 2 virussen verantwoordelijk zijn voor het ontwikkelen van lymfoma: FeLV en FIV. Ook is er een studie geweest dat sigarettenrook als risicofactor heeft geïdentificeerd voor het ontwikkelen van lymfoma.

Symptomen

Katten met aantasting van hun maagdarmstelsel door lymfeklierkanker kunnen aangeboden worden met volgende klachten: braken, diarree, anorexie, gewichtsverlies, moeite met ontlasten of persneiging en soms met koorts door een buikvliesontsteking als de tumor een darm perforeert.

Diagnose

De onderzoeken die meestal uitgevoerd worden zijn een echo van de buik: hier wordt (soms, maar niet altijd) een tumor gevonden. Om te bevestigen dat het om lymfeklierkanker gaat, zal weefselonderzoek moeten plaatsvinden: dit kan door middel van een punktie (indien dit veilig kan gebeuren), door een endoscopie (waarbij een camera via de mond wordt ingebracht) of via bioptname tijdens chirurgie. Indien lymfeklierkanker wordt bevestigd, zal altijd bloed genomen worden: enerzijds om de gezondheidstoestand het het dier in te schatten, maar ook om FeLV en FIV besmettingen uit te sluiten.

Behandeling

In uitgebreide vormen van lymfeklierkanker of bij betrokkenheid van de (meerdere) inwendige organen, wordt meestal chemotherapie voorgesteld. Enkel in bepaalde geselecteerde gevallen kan een operatie soelaas brengen.

Prognose

Zonder behandeling is de gemiddelde overlevingstijd 6-8 weken. Bij katten is het stadium van de ziekte, de aanwezigheid en ernst van bloedafwijkingen (bijv. nierfalen) en FeLV en FIV status belangrijk voor de prognose.
Met chemotherapie is de gemiddelde overlevingstijd voor een hooggradig gastrointestinaal lymfoma is 6-8 maanden en bij een laaggradige vorm 1-2 jaar.

Array