Cardiologie

Geneeskunde van het hart

Cardiologie betreft de geneeskunde van het hart. Vooral oudere honden lijden aan hartkwalen. Zo hebben de kleinere hondenrassen op hogere leeftijd soms last van letsels aan de hartkleppen, en de grote hondenrassen last van hartspierziekten. Ook katten kunnen verschillende hartkwalen krijgen.

Jonge dieren worden soms aangeboden met aangeboren hartletsels. Het hart speelt een centrale rol in het lichaam en wanneer er iets mis is met het hart heeft dat zijn weerslag op de andere organen

Voor het onderzoek van het hart wordt in de eerste plaats gebruik gemaakt van het gewone klinische onderzoek. Ook het verhaal dat de eigenaar weet te vertellen over de waarnemingen die hij bij zijn ziek dier heeft opgemerkt, is van groot belang.

Om de diagnose scherper te stellen hebben we de mogelijkheid om met electrocardiografie de geleiding, prikkelvorming en ritme van het hart te beoordelen. Bovendien kunnen de röntgenopnamen een beeld geven van hart en longen. De echocardiografie geeft een beeld van het hart "in volle actie".

Al deze technieken maken het mogelijk de diagnose fijner te stellen, en een optimale behandeling op te starten. Ook het opvolgen van de hartpatient is van belang, omdat op lange termijn aanpassingen nodig kunnen zijn.

Wie heeft zich in dit vakgebied verdiept?