Neurologie

Zenuwziekten als epilepsie

Neurologische aandoeningen komen bij onze huisdieren vrij frequent voor. Meestal worden deze aandoeningen gekenmerkt door pijn, verlammingen, cirkelbewegingen of verandering van het bewustzijn. Ook epilepsie komt zeer veel voor.

Om een therapie in te stellen is het van groot belang om de oorzaak te kennen. Een uitgebreid algemeen en neurologisch onderzoek is daarom zeer belangrijk. De meeste onderzoeken kunnen in onze kliniek uitgevoerd worden. Enkel voor MRI wordt verwezen naar de Universiteit in Gent.

De therapie bestaat uit het toedienen van de gepaste medicatie en/of het uitvoeren van gespecialiseerde chirurgie. Rugoperaties bij verlammingen worden in onze kliniek regelmatig uitgevoerd.

Wie heeft zich in dit vakgebied verdiept?

Geert Verhoeven
Europees specialist
Olaf Tas
Dierenarts