Oftalmologie

Oogheelkunde

Oogproblemen komen frequent voor in de praktijk. Bij een aantal aandoeningen gaat het om ontstekingen of wonden aan bvb. het hoornvlies, de slijmvliezen en zelfs het inwendige van het oog. Ook afwijkingen aan de oogleden, vb. het omkrullen in de richting van de oogbol (entropion), en afwijkingen aan het derde ooglid (cherry eye) zien we geregeld.

Sommige problemen kunnen met medicatie verholpen worden. Voor andere is een chirurgische ingreep noodzakelijk.

Ook onderzoeken i.v.m. erfelijke oogaandoeningen worden door ons uitgevoerd. Hierbij besteden we bijzondere aandacht aan de lenzen (cataract en lensluxatie) en het netvlies (progressieve retina-atrofie en retina-dysplasie). Het onderzoek gebeurt in een verduisterde ruimte. Er wordt gebruik gemaakt van een spleetlamp en indirecte oftalmoscoop. Om de druk in het oog te meten gebruiken we een Tono-pen.

Momenteel is het chirurgisch reeds mogelijk om bepaalde honden die blind zijn, ten gevolge van uitgebreide lenstroebelingen, terug te laten zien. Voorwaarde is dat het netvlies nog normaal functioneert. Tijdens de ingreep maken we gebruik van een phaco-toestel en een operatie-microscoop. Indien mogelijk wordt er een kunstlens ingeplant. Vooraleer tot chirurgie over te gaan, wordt er eerst een algemeen lichamelijk onderzoek uitgevoerd.

De oogonderzoeken beperken zich niet enkel tot hond en kat. Ook andere zoogdieren zoals cavia, konijn en fret worden door ons onderzocht bij oogproblemen.

Wie heeft zich in dit vakgebied verdiept?

Ellen Van Eynde
Dierenarts