Radiologie

Bekend bij eenieder die ooit iets brak.

In onze kliniek hebben we de mogelijkheid om digitale röntgenfoto's te maken. Het voordeel van digitale foto's is dat ze niet meer ontwikkeld hoeven te worden. De foto kan daardoor snel beoordeeld worden.
Voor een goede foto moet het dier mooi stil liggen. Daarom kan het nodig zijn om een kalmerend middel toe te dienen

Röntgenfoto's kunnen genomen worden van botten en gewrichten, maar ook van de borst- of buikholte. Hoewel we veel kunnen zien op foto's, leiden ze niet altijd tot een diagnose, en moet er soms aanvullend onderzoek gebeuren.

Meestal neemt een dokter samen met een assistent(e) de foto's, maar in bepaalde gevallen kan het zijn dat u gevraagd wordt mee te helpen tijdens het nemen van de foto. Als bescherming tegen de röntgenstralen krijgt u dan een loden schort om. Zwangere vrouwen en kinderen blijven best uit de RX-kamer. Dringende foto’s worden tijdens de consultatie zelf genomen, in andere gevallen maakt u best een afspraak. Best houdt u uw dier ook nuchter, met het oog op een eventuele verdoving.

Wie heeft zich in dit vakgebied verdiept?

Geert Verhoeven
Europees specialist
Elke Schreurs
Europees specialist

Welke patiënten werden binnen dit vakgebied verzorgd?