Algemene Dierenkliniek Randstad

Dodelijk virus treft wilde en tamme konijnen

Gepubliceerd op 1 August 2016

Reeds jaren vaccineren wij konijnen tegen myxomatose en RHD. Door een nieuwe variant van het dodelijk RHD-virus, is dit niet langer voldoende. Er bestaan echter oplossingen.

Rabbit Hemorrhagic Disease 2 verschilt op enkele punten met RHD1. We zetten graag één en ander op een rijtje.

Hoe wordt uw konijn besmet?

Besmetting kan door direct contact met andere konijnen, maar ook indirect via onder meer de urine, uitwerpselen, via de mens (handen, kleding, schoeisel) of de omgeving (hokken).

Wat zijn de gevolgen van een besmetting?

De gevolgen zijn bijzonder ernstig, doorgaans met de dood tot gevolg. Aangezien er geen behandeling beschikbaar is, is het belang van vaccineren erg groot.

Hoe werkt vaccinatie?

Er is op dit moment in België geen vaccin geregistreerd. Via import kunnen we echter wel een Spaans vaccin aanbieden. Wij hebben op dit moment honderden vaccins in voorraad. Contacteer ons indien u een afspraak wenst.

Dit vaccin komt naast het vaccin dat we nu reeds gebruiken tegen myxo en RHD1. Het vaccin tegen RHD2 biedt helaas slechts een half jaar bescherming, in tegenstelling tot wat u gewend bent bij de reguliere vaccinatie. Ook dient de eerste keer dit vaccin herhaald te worden na zes weken.

Welke symptomen vertoont een besmet konijn?

Een met RHD2 besmet konijn sterft doorgaans drie tot vijf dagen later. Gedurende heel deze tijd kan het konijn andere konijnen besmetten. Benauwdheid, koorts, bloedingen en zenuwverschijnselen kunnen tekenen van besmetting zijn. Ook kan het konijn gedurende langere tijd algemeen ziek zijn. Maar vaak zijn er helemaal geen symptomen waar te nemen tot kort voor het overlijden.

Welke preventiemaatregelen kan u zelf nemen?

Zelf kan u de risico's aanzienlijk beperken door onderstaande maatregelen in acht te nemen:

  • Reinig ruimten waar mogelijks een besmet konijn is geweest met bleekwater.
  • Voer uit eigen moestuin is af te raden, evenals ander voer (hooi) dat in contact geweest kan zijn met andere konijnen.
  • Zorg dat uw konijn niet in aanraking kan komen met insecten, denk bijvoorbeeld aan gaas rond de kooi indien binnen hokken geen optie is.
  • Contact met andere (wilde) konijnen is sterk af te raden. Eventueel neemt u tijdelijk uw konijn in huis.
  • Was handen voor en na het voederen van uw konijn om verspreiding te voorkomen.
  • Let op met schoeisel waarmee u over terrein bent gelopen dat urine bevat van besmette konijnen, zoals grasperkjes.
  • Introduceer geen nieuwe konijnen in uw groep vooraleer deze succesvol gevaccineerd zijn.

Ik heb misschien een konijn verloren aan RHD2, zijn mijn andere konijnen ook fataal besmet?

Neem na vaststelling contact met ons op, wij bespreken een nood-vaccinatie met u. Aangezien het vaccin geen actief virus bevat, is dit eventueel een reddingsboei.

Lopen andere huisdieren, kinderen, ouderen,... gevaar?

Neen, niettegenstaande ze het virus wel kunnen verspreiden, is er geen enkel gevaar voor hond, kat, andere knaagdieren dan het konijn of de mens.